Унищожаване на кърлежи

Кърлежите са подклас Акари. Те се хранят чрез кръвосмучене от бозайници, птици, а в някои случаи и хора. Причина са и за разпространението на много инфекциозни болести, като Лаймска болест и Марсилска треска. Кърлежите обитават тревисто-храстови и горски местности и предпочитат високата влажност. Причакват жертвите си покрай пътеките, по които те се движат. Нападат обикновено сутрин като се ориентират по топлината и излъчваната от гостоприемника миризма. Впиват се с хоботче в тялото и се пускат, когато се напият с кръв. Ухапването от кърлеж обикновено е безболезнено, затова често остава незабелязано.

Професионалното унищожаване на кърлежи е абсолютно задължително. Ако неглижирате този проблем, ухапванията не само няма да спрат, но ще се увеличат прогресивно с нарастване на популацията.

Професионалната обработка срещу кърлежи е единствения сигурен начин да се отървете от тях.  

Обработки могат да се извършват  както  на  заразеното място, така и на целия обект.

Ако обработката е на открити площи, карантината за преминаване през тях е до 12 часа.

Ако обработката е в закрито помещение, то трябва да остане затворено за няколко часа. След което да се проветри добре. Препаратът не се мие или забърсва.  

Важно: обработките се извършват при подходящи метеорологични условия. Не се пръска при дъжд и силен вятър.