Унищожаване на мишки и плъхове

Борбата с вредните гризачи – плъхове и мишки, в домовете, градините, стопанските дворове и сгради и в животновъдните ферми се провежда чрез биологични, химични или механични  методи и средства. Всяка година в световен мащаб се губят милиони тонове храни, които се замърсяват от гризачите. Мишките и плъховете са и опасни разпространители на заразни и паразитни болести по човека и животните поради близкото им съжителство с тях. Значителната им подвижност е причина за кратко време да пренесат заболяванията между много хора и животни. Всичко това налага постоянното провеждане на различни мерки за тяхното унищожаване.

Мерките, които трябва да се прилагат:

Пълна изолация и невъзможност за проникване на гризачите. Запушване с циментов разтвор на всички отвори, малки дупки и цепнатини, през които могат да проникнат.

Улавяне и унищожаване с капани с примамки. Могат да се използват дълбоки съдове (метални или пластмасови), напълнени 2/3 с вода, върху която се изсипват стиропорни парченца. Върху стиропора се поставя примамка. Отвън се поставя дъска, по която да преминат гризачите. Примамени, те влизат в съда и се давят

Използват се и така наречени „лепкави капани“. Те представляват направени от картон малки тунели, затворени в единия край, където се поставя някаква примамка, а подът се намазва с дебел слой силно лепило. При влизане в капана крайниците залепват здраво и остават там.

Най-ефективна е борбата с гризачите чрез използване на различни отрови за мишки. С тях трябва да се работи много внимателно, тъй като са опасни и за хората и животните.

В домашни условия с успех борбата с мишките и плъховете водят котките. Това е така наречената биологична борба.

Ако вредителите са вече в дома ви,

обадете ни се: 0888 435 888