ДДД услуги за фирми

Абонаментни договори за Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация , Дезакаризация 

Ние от Бест Пест предлагаме безплатен оглед на обекта, след което ще изготвим оферта. Цената за обслужване зависи от вида на обекта и от неговата площ.

В договора за ДДД се записва конкретния обект, адрес и площ, както и името на фирмата на клиента. Той е важно изискване от страна на Агенцията по храните за всички обекти свързани с хранителния бранш. Приложено към него се изготвят и всички други необходими документи, които проверяващите органи изискват.

За да гарантираме чистота от вредители, както и да осигуряваме всички необходими документи, които гарантират вашата изрядност пред Агенцията по храните и РЗИ е необходимо да обработваме обекта всеки месец. В зависимост от сезона и нуждата на клиента се извършват третирания срещу хлебарки, бълхи, мухи, гризачи или други вредители. С едно посещение могат да бъдат извършени няколко различни обработки срещу различните вредители. Посещенията се извършват в удобно за клиента време съобразено с вида на обекта и работното време. Обработките се извършват с препарати, напълно безопасни за човека и не оставят никаква миризма след обработката.

След обработка, всеки клиент получава протокол за извършената услуга, издаден по изискванията на Наредба №1/05.01.2018 г. на МЗ, който указва датата и часа на посещението, информация за използваните препарати, номерата на съответните разрешителни, мерките за безопасност и друга важна информация;

Клиентът вписва в „Дневник за извършените дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ информацията от протокола за извършената услуга.

При извършване на дератизация се изготвя чек лист за заложените отровни и неотровни примамки.

При абонаментно обслужване клиента получава:

  • Договори за Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация
  • Протокол за извършената услуга, издаден по изискванията на Наредба №1/05.01.2018 г. на МЗ
  • Чек лист за заложените отровни и неотровни примамки
  • Санитарни разрешителни
  • Информационни листове за безопасност
Бизнес клиенти – еднократна обработка ( без договор )
вредителидо 100 кв.мдо 200 кв.мот 200кв.м до 1000кв.мнад 1000кв.м
хлебарки50 лв.60 лв.0,20 лв. /кв.мпо договаряне
бълхи50 лв.75 лв.0,30 лв. /кв.мпо договаряне
къpлeжи50 лв.75 лв.0,30 лв. /кв.м 
паяци50 лв.75 лв.0,30 лв. /кв.мпо договаряне
дератизация50 лв.30 лв. + 3 лв. на отровна точка30 лв.+ 3 лв. на отровна точкапо договаряне
дезинфекция50 лв.75 лв.0.30 лв. / кв.мпо договаряне
влечуги50 лв.по договарянепо договарянепо договаряне
Цени без ДДС

Цената за обработка дератизация зависи от броя на отровните точки, който се определя специфично за всеки обект.

Доверете се на професионалисти!

ЕФЕКТИВНОСТ

Квалифицирана грижа за бизнеса според изискванията на РЗИ, БАБХ и МЗ за контрол на вредители

Свободна от вредители среда в обществени и търговски помещения. Фирма Бест Пест е регистрирана в Министерство на здравеопазването и дейностите Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация се извършва под контрола на РЗИ. След обработка, всеки клиент получава протокол за извършената услуга, издаден по изискванията на Наредба №1/05.01.2018 г. на МЗ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Стъпки

– Изготвяме анализ и схема за обработка на опасните и критични точки в обекта.
– Предлагаме индивидуални планове за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, съобразени с Вашите специфични изисквания и нужди.
– Извършваме еднократни обработки срещу вредители, както и целогодишно абонаментно обслужване.
– Стремим се с нашите услуги да не прекъсваме работния Ви процес. За целта предлагаме гъвкави форми на обслужване.

БЕЗОПАСНОСТ

Внимание

Грижим се за безопасността на Вашите служители и клиенти, като използваме безвредни или нискотоксични препарати, одобрени и лицензирани от МЗ.

ДДД

Методи

Използваме ефикасни методи за безкомпромисно премахване на вредители с препарати безвредни за хора, животни и околната среда. Компанията е регистрирана в Министерство на здравеопазването и дейностите Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация се извършва под контрола на РЗИ.